FANDOM


Unrefined

Nezpracované dřevo - Jako položený blok, stěna na pozadí a forma, ve které dropuje.

Nezpracované Dřevo
UnrefinedWood Infobox
Typ Blok
Pod-Typ Materiál
Rarita Běžné
Tooltip Hrubé a nezpracované, toto dřevo vypadá, že bylo nedávno pokácené.
Prodejní cena Žádná Cena
Crafting
Tento předmět nemůže být vycraftěn.
Materiál v Ohniště
Lovecký Luk
Pochodeň
Dřevěná Prkna


Nezpracované Dřevo (Unrefined Wood) je základním blokem, který může být využit na vytvoření různých startovních předmětů. Získá se kácením stromů, které naleznete na většině planet.


UpdatyEditovat

Patch 12/11/2013 - Nyní můžete z 10 bloků nezpracovaného dřeva udělat Uhlí v peci.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.