FANDOM


Matter Manipulator
MatterManipulator
Typ Předmět
Pod-Typ Obou-ruční předmět
Rarita Legendární
Tooltip Manipuluje se vším, na čem záleží.
Prodejní cena Žádná Cena
Crafting
Tento předmět nemůže být vycraftěn.


Matter Manipulator je nástroj který se využívá ke stavbě/pokládání bloků a jiných struktur ve Starboundu. Je to obouruční nástroj a jako takový nemůže být používán se žádným jiným nástrojem nebo zbraní zároveň. Také se s ním mohou těžit bloky.Bloky mohou být položeny v 2x2 čtverci a nebo individuálně (při držení klávesy SHIFT). Když používáte Matter Manipulator, můžete vidět polo-průhledný obrázek bloku, který indikuje, kde budou bloky položeny. Bloky mohou být položeny ve dvou vrstvách; popředí a pozadí (hráč se pohybuje v popředí). Nějaké objekty (jako počítače a pochodně) mohou být položeny do popředí ale nebrání hráči v pohybu, jako ostatní bloky v popředí, takže to vypadá, jako že jsou postaveny (nebo vyčnívají z) na pozadí. Aby jste vytěžili pozadí, držte pravé tlačítko myši s Matter Manipulatorem (nebo krumpáčem). Aby jste na pozadí bloky umístili, klikněte pravým tlačítkem myši s vybraným blokem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.